Další zajímavé odkazy:
Vysoké školy
FF Univerzita Palackého
FF Univerzity Karlovy
FF Masarykovy univerzity
FSS MU
Podobné stránky
Drnespor.eu
Klasifikace duš. poruch
Psycholog Praha
Psychologie.cz
Psychologie
Psychoweb.cz
Léčebny
Bohnice
Dobřany
Červený dvůr
Testy
TSP MU
Testy UK
____________________________________________________
Úvod
Na těchto stránkách najdete dějiny psychologie, biologické základy psychologie (nervový systém, smysly, endokrinní systém...), obecná psychologie (psychologické disciplíny, vnímání, myšlení...), vývojová psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie, léky používané v psychiatrii, pomocné přístroje pro psychologii a psychiatrii (CT, MR, EEG,PET...). Do budoucna se chystám rozšířit stránky o sociální psychologie, psychoterapie.
Mé jméno je Filip Havlík a jsem tvůrcem těchto stránek. Rád bych se dostal na vysokou školu a vystudoval obor psychologie. V současnosti mám Střední odborné učiliště stravování a služeb v oboru Gastronomie.
Tuto stránku jsem založil, protože jsem nikdy nemohl a stále nemohu najít žádné souhrnné informace na jednom místě. Vše jsem si vyhledával v náročné literatuře a v posledních měsících ze stáže na Psychiatrickém oddělení Ostrov a kurzu u jedné nejmenované soukromé společnosti. Doufám, že tato stránka bude sloužit ke komunikaci a možnosti sdílet informace všech, kteří o toto téma mají zájem.
Materiál zde uveřejněný je z knih, kurzu a konzultací s psychology, psychiatry a psychoterapeuty z Nemocnice Ostrov. Konkrétní odkazy na materiál najdete na stránce Zdroje.
Tímto bych chtěl moc poděkovat veškerému personálu za poskytnuté informace a neuvěřitelnou ochotu. Hlavně pak panu primáři MUDr. Václavu Ferusovi, který mi stáž umožnil.
primář
MUDr. Václav Ferus
Nemocnice Ostrov
____________________________________
© Vyrobeno 2014, aktualizováno 2.2.2014
Optimalizováno pro Google Chrome